Lejebetingelser

Moms

Beløberne er inkl. Moms.

Anvendelse

Nedestående almindelige lejebetingelser er gældende for al leje af materiel fra udlejning, medmindre andet er specielt aftalt med skriftligt bekræftet af udlejer.

Lejeperiode

Priser i denne prisliste/faktura er gældende for en dags brug.

Der kan dog aftale et pris for længere periode – kontakt os.

Vognen bliver leveret rentgjort stand.

Modtager vi ikke de lejede effekter retur rettidig, opkræves ekstra leje på + 500 kr.

Betalingsbetingelser

Lejebeløbet med tillæg af omkostninger ved transport og moms erlægges kontant ved returneringen, hvis ikke andet er aftalt på forhånd.

Se levering gebyr her.

Ansvar

Så længe det lejede befinder sog hos kunden, er denne ansvarlig for enhver skade, der på føres dette, ligesom kunden bære risikoen ved det lejedes bortkomst.

Kan reparation udføres, sker dette ved lejers foranstaltning for kundens regning.
Ved bortkomst og ikke reparerbare skader erstattes til fuld-og ny værdi.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Afbestilling inden 7 dage

Ved annullering af lejeaftalen inden 7 dage for aftalt levering betales halve leje beløb.

Afbestilling efter 6 dage

Ved annullering af lejeaftalen efter de 6 dage før aftalt levering betales fulde beløb.

Leveringsforhold

Itilfælde af strejke, lock out eller ande arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller andet force majeure, som forhindrer eller I væsentlig grad vanskeliggøre levering af materiallet, udsættes levering uden ansvar og udlejer, så længe den pågældende tilstand vedvarer.

Forsinkes eller forhindres levering på grund afde nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.